Print

Blad nr. V 2896

MBK anvisning
Blad nr. V 2896 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vægge
Dato April 2003
Byggemateriale Porebeton, helvægselement
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling Acrylplastvægmaling på filt/væv
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - slibning
- 1 gang pletspartling med sandspartelmasse
- 1 gang fuldspartling med sandspartelmasse
- filtsning/slibning
- grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig
- opsætning af armeringsfilt/-væv i vævklæber, (fiberfilt/glasfilt/glasvæv):_______
- 1 gang plastvævfylder
- 3 gange acrylplastvægmaling, glans:_______


Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
410 B&J 10 Vægmaling
457 Acryl Vægmaling Glans 7
459 Acryl Vægmaling Glans 10
406 B&J 6 SuperFinish
449445 CARE 10 Vægmaling
440 Vægacryl 40
766 Acryl 6 Vægmaling Udgår
449 CARE 10 Vægmaling
739 Vådrumsmaling
445 CARE 5 Vægmaling
721 Filt- og Vævfylder Udgået
722 Kombi 5
737 Vådrumsklæber
704 Vævlim
702 Vævlim Extra
703 Sprøjteklæber
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret
461 Facademaling
774 Satin
777 Velvet
425 B&J 25 Vægmaling
741 ISO 5, Vægmaling
742 Iso 10, Vægmaling

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.