Print

Blad nr. V 2978

MBK anvisning
Blad nr. V 2978 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vægge
Dato April 2003
Byggemateriale Gipsplade, vådrum
Funktionsklasse IV Spec. høje æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, jævn og struktureret flade
Slutbehandling Acrylplastvægmaling på væv
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - efter den pågældende leverandørs anvisning
incl. spartling af samlinger, skruehuller og beskyttelsesprofiler.

Behandlingssystemet skal have udførelsesvejledning og dokumentation for egnethed iflg. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser, udgivet af ETA-Danmark A/S for Boligministeriet (Erhvervs- og Boligstyrelsen).


Vedhæftning: Trækprøve, min. 0,4 MPa og Tapeprøve, kl. 0
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10er.

Behandlingssystemet skal have udførelsesvejledning og dokumentation for egnethed iflg. MK Prøvnings- og

- efter den pågældende leverandørs anvisning
incl. spartling af samlinger, skruehuller og beskyttelsesprofil godkendelsesbetingelser, udgivet af ETA-Danmark A/S for Boligministeriet (Erhvervs- og Boligstyrelsen).


Vedhæftning: Trækprøve, min. 0,4 MPa og Tapeprøve, kl. 0
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
Benyt B&J Vådrumsprogram

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.