Print

Blad nr. V 3228

MBK anvisning
Blad nr. V 3228 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vinduer, indvendig
Dato Oktober 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, vakuumimprægneret, vinduer
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Plastalkydtræbeskyttelse, dækkende
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning Indvendig - uden - fals og kant
- kitning/fugning af huller, knaster, ridser og revner med acrylplast-/termokit
- 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, dækkende
Shellakering, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Fuld behandling på underkant yderdøre, indadgående:_____
Evt. særskilt behandling af dørtrin (MBK-anvisning) *:_____


Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
754 Cover-It Vandig
755 B3 Træbeskyttelse Heldækkende Vandig
565 Carat Oliefärg - Træbeskyttelse

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.