Print

Blad nr. V 3274

MBK anvisning
Blad nr. V 3274 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vinduer, indvendig
Dato Oktober 2004
Byggemateriale Limtræ, snedkeri, vakuumimprægneret, vinduer
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Træbeskyttelse, dækkende, industri
Kodenummer Se produkt
Behandlingsanvisning Industribehandling indvendig og udvendig

- se anvisning V 3674.Henvisning til Larco Industri

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.