Print

Blad nr. V 3636

MBK anvisning
Blad nr. V 3636 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vinduer, udvendig
Dato Oktober 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, vakuumimprægneret, vinduer
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Acrylplastemalje
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning Udvendig - med - fals og kant
- 1 gang plastalkydgrundmaling
- kitning/fugning af huller, knaster, ridser og revner med acrylplast-/termokit
- 3 gange acrylplastemalje, glans:_______
Shellakering, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Der kan foreskrives system med dokumenterede egenskaber iflg. EN 927:_____
Topforsegling på gummibånd langs glas, sider/bund:_____
Fuld behandling på underkant yderdøre, udadgående:_____
Evt. særskilt behandling af dørtrin (MBK-anvisning) *:_____

Tør lagtykkelse: Min 60 µm
Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
723 Oliegrund Vandig
779 Gloss Udgået
430 CARE 30 Træværksmaling

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.