Print

Blad nr. V 3646

MBK anvisning
Blad nr. V 3646 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vinduer, udvendig
Dato Oktober 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, vakuumimprægneret, vinduer
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Træbeskyttelse, dækkende, industri
Kodenummer Se produkt
Behandlingsanvisning Industribehandling (med produkter fra valgt system)
Indvendig og udvendig samt fals og kant
- 1 gang træbeskyttelse
- kitning/fugning/pletspartling
- sprøjtning med træbeskyttelse, dækkende, industrikvalitet
Shellakering, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Der kan foreskrives system med dokumenterede egenskaber iflg. EN 927:_____
Fuld behandling på underkant yderdøre:_____
Evt. særskilt behandling af dørtrin (MBK-anvisning):_____

Tør lagtykkelse: Min 60 µm
Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Henvisning til Larco Industri

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.