Print

Blad nr. V 3662

MBK anvisning
Blad nr. V 3662 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vinduer, udvendig
Dato Oktober 2004
Byggemateriale Limtræ, snedkeri, vakuumimprægneret, vinduer
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Plastalkydtræbeskyttelse, dækkende
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning Udvendig - med - fals og kant
- 1 gang plastalkydgrundmaling
- kitning/fugning af huller, knaster, ridser og revner med acrylplast-/termokit
- 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, dækkende
Shellakering, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Der kan foreskrives system med dokumenterede egenskaber iflg. EN 927:_____
Topforsegling på gummibånd langs glas, sider/bund:_____
Fuld behandling på underkant yderdøre, udadgående:_____
Evt. særskilt behandling af dørtrin (MBK-anvisning) *:_____

Tør lagtykkelse: Min. 60 µm
Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
723 Oliegrund Vandig
754 Cover-It Vandig
755 B3 Træbeskyttelse Heldækkende Vandig
565 Carat Oliefärg - Træbeskyttelse

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.