Print

Blad nr. V 4168

MBK anvisning
Blad nr. V 4168 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, indvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, kl. J2
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Plastemalje
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - grunding med plastalkydgrundmaling
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang plastmellemmaling i særlig fyldig og slibbar kvalitet ("sanding")
- 2 gange plastemalje, glans:_______
Isolering/shellakering, kitning, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
723 Oliegrund Vandig
725 Acrylspartel
720 S-Grunder Vandig Udgået
726 Supergrund Acrylmellemmaling
784 Pari-Dan, Glans 30 Vandig
788 S-Emaille
787 Pari-Dan, Glans 80 Vandig Udgået
786 Pari-Dan, Glans 50 Vandig

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.