Print

Blad nr. V 4196

MBK anvisning
Blad nr. V 4196 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, indvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, kl. J2
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Ensartet, lukket og glat flade
Slutbehandling Polyurethanlak
Kodenummer 3-3. Epoxykursus/At-bek. 292
Behandlingsanvisning Industribehandling
- grunding med polyurethanlak (isocyanatlak)
- 2 gange polyurethanlak (isocyanatlak), glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____

* Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302, bilag 7.

Vedhæftning: Krydssnit-tapeprøve, kl. 5-4
Poretæthed: Blækprøve

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.