Print

Blad nr. V 4198

MBK anvisning
Blad nr. V 4198 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, indvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, kl. J2
Funktionsklasse IV Spec. høje æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling Alkydmaling
Kodenummer 2-1
Behandlingsanvisning - grunding med alkydgrundmaling
- 2 gange pletspartling med urethanalkydspartelmasse
- 1 gang fuldspartling med urethanalkydspartelmasse
- 1 gang alkydmellemmaling
- 2 gange alkydmaling/-emalje, glans:_______
Isolering/shellakering, kitning, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
854 Cover-Plus Alkyd Vinduesmaling
210222 Urethanspartelmasse
870 Supergrund Alkydmellemmaling Udgået
871 Super Alkydmellemmaling
618 Pari-Dan, Glans 50 Udgået

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.