Print

Blad nr. V 4218

MBK anvisning
Blad nr. V 4218 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, indvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Krydsfiner
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Ensartet, lukket og glat flade
Slutbehandling Plastgulvlak
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - grunding med plastgulvlak
- kitning
- 2 gange plastgulvlak, glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.