Print

Blad nr. V 5342

MBK anvisning
Blad nr. V 5342 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, udvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, trykimprægneret
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Acrylplastfacademaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - grunding med vandig grundingsolie mod blåsplint og skimmel
- kitning/fugning med acrylplast-/termokit
- 3 gange acrylplastfacademaling, glans:_______
Shellakering, mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____
Der kan foreskrives system med dokumenterede egenskaber iflg. EN 927.

Tør lagtykkelse: Min. 60 µm
Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
461 Facademaling
774 Satin
777 Velvet

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.