Print

Blad nr. V 5370

MBK anvisning
Blad nr. V 5370 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Træværk, udvendig
Dato April 2004
Byggemateriale Træ, fyr, massiv, savskåret, trykimprægneret
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Ensartet flade
Slutbehandling Plastalkydtræbeskyttelse, transparent
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - grunding med vandig grundingsolie mod blåsplint og skimmel
- 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, transparent
Afstøvning er indeholdt.
NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt:_____750 B3 Træbeskyttelse Laserende Vandig

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.