Print

Blad nr. V 6206

MBK anvisning
Blad nr. V 6206 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Gulve
Dato April 2000
Byggemateriale Betongulv, slebet
Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Ensartet flade
Slutbehandling Støvbinding
Kodenummer 00-5 (NB: Epoxykursus/At-bek. 292)
Behandlingsanvisning - let slibning
- 1 gang støvbinding med epoxygulvlak, vandig, fortyndet
* Arbejdstilsynet kan kræve dokumentation for, at der ikke kan anvendes produkter med lavere kodenummer.

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.