Print

Blad nr. V 6222

MBK anvisning
Blad nr. V 6222 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Gulve
Dato April 2000
Byggemateriale Betongulv, glittet (ru)
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket flade
Slutbehandling Plastgulvmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - let slibning
- grunding med plastgrunder, mikrodispers
- 2 gange plastgulvmaling, glans:_______

Tør Lagtykkelse: Min. 60µm
Vedhæftning: Trækprøve
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
781 Prima - Floor Acrylgulvmaling Udgået
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.