Print

Blad nr. V 6482

MBK anvisning
Blad nr. V 6482 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Gulve
Dato April 2000
Byggemateriale Træ, brædder/parket
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling Plastgulvmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - isolering af knaster og fedt træ
- grunding med plastalkydgrundmaling
- kitning (dog ikke samlinger)
- 2 gange plastgulvmaling, glans:_______

Tør lagtykkelse: Min. 60µm
Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
723 Oliegrund Vandig
781 Prima - Floor Acrylgulvmaling Udgået

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.