Print

Blad nr. V 1426

MBK anvisning
Blad nr. V 1426 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Lofter
Dato Februar 1999
Byggemateriale Klinkebeton, etage-/tagelement fin, fuge lukkes
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling Plastvægmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - slibning
- 1 gang pletspartling med sandspartelmasse
- 1 gang fuldspartling med sandspartelmasse
- filtsning/slibning
- grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig
- lukning af fuge i elementsamling med egnet fugemasse, incl. efterglatning
- 2 gange plastvægmaling, glans:_______

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
405 B&J 5 Vægmaling
761 PEVEA 5 Vægmaling udgået
765 Vægmaling 5
407 B&J 7 Vægmaling
769 Vægmaling 10
764 PEVEA 10 Vægmaling Udgået
767 Jubilæumsmaling Glans 7
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.