Print

Blad nr. V 7032

MBK anvisning
Blad nr. V 7032 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Metal
Dato Juni 2005
Byggemateriale Stål, varmforzinket, frisk · rør/profiler/beslag
Funktionsklasse C3U Middel korrosiv påvirkning, udvendig
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Acrylplastemalje
Kodenummer 00-1
2-1 Alkydgrundmaling, rusthindrende
Behandlingsanvisning - rensning for fedt/olie, fx bearbejdning med slibesvamp i opløsning af
grundrengøringsmiddel, efterfulgt af skylning med rent vand
- overfladen slibes til vedhæftning (ensartet ruhed)
- 3 gange alkydgrundmaling, rusthindrende
- 2 gange acrylplastemalje, glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.

Tør lagtykkelse: Min. 120µm (excl. zinklag)
Vedhæftning: Krydssnit-tapeprøve, kl. 3A
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
430 CARE 30 Træværksmaling

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.