Print

Blad nr. V 7040

MBK anvisning
Blad nr. V 7040 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Metal
Dato Juni 2005
Byggemateriale Stål, varmforzinket · rør med gummimuffer
Funktionsklasse C1 Meget lav korrosiv påvirkning, indvendig
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket og lukket flade
Slutbehandling Plastemalje
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - rensning for fedt/olie og salte, fx bearbejdning med slibesvamp i opløsning af
grundrengøringsmiddel, efterfulgt af skylning med rent vand
- 2 gange acrylplastmellemmaling, spærrende
- 2 gange plastemalje, glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.

Tør lagtykkelse: Min. 80µm (excl. zinklag)
Vedhæftning: Krydssnit-tapeprøve, kl. 3A
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
783 Acryl Radiatormaling
786 Pari-Dan, Glans 50 Vandig
784 Pari-Dan, Glans 30 Vandig
787 Pari-Dan, Glans 80 Vandig

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.