Print

Blad nr. V 7074

MBK anvisning
Blad nr. V 7074 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Metal
Dato Juni 2005
Byggemateriale Stål, værkstedsgrundet · radiatorer
Funktionsklasse C3 Middel korrosiv påvirkning, indvendig
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket og glat flade
Slutbehandling Alkydemalje
Kodenummer 2-1
Behandlingsanvisning - vask
- overfladen slibes til vedhæftning (ensartet ruhed)
- rustangreb slibes til rent metal
- pletning med alkydgrundmaling, rusthindrende
- 3 gange alkydmaling/-emalje, glans:_______
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.

Tør lagtykkelse: Min. 120µm
Vedhæftning: Krydssnit-tapeprøve, kl. 3A
Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
670 Pari-Dan, Glans 80 Udgået
854 Cover-Plus Alkyd Vinduesmaling
618 Pari-Dan, Glans 50 Udgået

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.