Print

Blad nr. V 1602

MBK anvisning
Blad nr. V 1602 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Lofter
Dato Februar 1999
Byggemateriale Træbetonplade
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket flade
Slutbehandling Plastloftmaling
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - 1 gang kryds-sprøjtning med plastloftmaling, helmat


Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-8

Relevante Beck & Jørgensen produkter
405 B&J 5 Vægmaling
761 PEVEA 5 Vægmaling udgået
765 Vægmaling 5
403 B&J 3 Refleksfri udgået
401 B&J 1 Refleksfri
747 Isolata Glans 5

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.