Print

Blad nr. V 2498

MBK anvisning
Blad nr. V 2498 Beck & Jørgensen A/S
Hovedkategori Nybehandling
Kategori Vægge
Dato April 2003
Byggemateriale Puds, fint bearbejdet
Funktionsklasse II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling
Tilstand og behov
Forventet udfald Dækket, lukket, jævn og struktureret flade
Slutbehandling Plastkridering på filt/væv
Kodenummer 00-1
Behandlingsanvisning - slibning
- 1 gang pletspartling med sandspartelmasse
- grunding med plastgrunder
- opsætning af armeringsfilt/-væv i vævklæber, (fiberfilt/glasfilt/glasvæv):_______
- 1 gang plastkridering
- rulning til ensartethed


Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-10

Relevante Beck & Jørgensen produkter
737 Vådrumsklæber
729 Mat Kridering
704 Vævlim
702 Vævlim Extra
703 Sprøjteklæber
716 Acrylgrunder Mikrodispers
706 Vægdispers, Hvidpigmenteret

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.