Print

FNs Verdensmål 

Hos Beck & Jørgensen har vi et kombineret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem certificeret efter ISO 14001 og ISO45001. Vi dokumenterer at vi forbedrer os, ved at opstille mål og arbejde efter handleplaner. Nogle af de mål, vi har sat os er i tråd med FN's bæredygtighedsmål.

"For mere information om FN's bæredygtighedsmål klik her" 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene