Print

Arbejdsmiljø- og miljøpolitik

 • Beck & Jørgensen A/S forpligter sig til altid at overholde gældende miljøbeskyttelses- og arbejdsmiljølovgivning.

                                     

 • Beck & Jørgensen A/S forpligter sig til løbende at forbedre- og forebygge forurening af det omgivende miljø samt løbende forbedringer af arbejdsmiljøet.

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil samarbejde positivt og informere åbent om vores miljø- og arbejdsmiljøforhold overfor interessenter.

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil udvikle produkter af høj kvalitet, med stor dækkeevne og lang holdbarhed af malingsfilmen, for at minimere belastningen af miljøet.

 

 • Beck & Jørgensen vil være innovativ med udvikling af miljørigtige og bæredygtige produkter således at vi kan levere produkter til bæredygtigt byggeri.

 

 • Ved produktudvikling inddrager Beck & Jørgensen begrebet cirkulær økonomi for at optimere udnyttelse af ressourcer, som er nødvendige før, under og efter produktion, anvendelse og bortskaffelse af virksomhedens produkter. 

 

 • Alle ansatte er forpligtiget til at tage vare på deres egen sikkerhedsmæssige adfærd og gennem omtanke og handling bidrage til at forebygge miljø- og arbejdsmiljøhændelser.

 

 • Beck & Jørgensen A/S forpligter sig til at forebygge skade- og arbejdsrelaterede sygdomme samt til løbende forbedring af arbejdsmiljøpræstationen.

 

 • Virksomheden forsøger gennem omplacering til andre arbejdsopgaver at fastholde medarbejdere, der af arbejdsmæssige eller andre grunde har lidt skade på deres erhvervsevne.

 

For at understøtte virksomhedens arbejdsmiljø- og miljøpolitikker er følgende strategivedtaget:

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil til stadighed forbedre de højst prioriterede miljøindsatsområder i det omfang det er muligt driftsmæssigt og økonomisk.

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil til stadighed optimere ressourceforbrug og miljøpåvirkninger inden for realistiske økonomiske og tekniske muligheder.

 

 • Beck & Jørgensen A/S´ miljø- og arbejdsmiljømål fastsættes ved en prioritering af risici og muligheder af aktuelle påvirkninger indenfor miljø og arbejdsmiljø.

  

 • Beck & Jørgensen søger at mindske CO2 bidrag i forbindelse med løbende bygningsvedligeholdelse samt procesoptimering.

   

 • De opstillede miljø- og arbejdsmiljømål vil være realistiske og danne grundlag for handlingsplanen som skal være målbar.

 

 • Beck & Jørgensen A/S vil sikre en arbejdsmiljø- og miljøbevidst holdning hos samtlige medarbejdere gennem information og uddannelse.

 

 • Virksomheden vil løbende forbedre arbejdsmiljøet, målt på et faldende antal arbejdsskader og hændelser samt hindre overtrædelser af såvel arbejdsmiljølovens regler som egne bestemmelser.

 

 • Virksomheden har pligt til at informere om arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet til samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder som yder service og/eller løser opgaver.

 

 • Virksomheden udarbejder årligt en arbejdsmiljø- og miljøredegørelse som gennemgås med medarbejderne på et møde.

 

 • Arbejdsmiljø- og miljøpolitikken drøftes og besluttes i Arbejdsmiljø- og miljøorganisationen mindst en gang om året.

 

 • Arbejdsmiljø- og miljøpolitikken samt Arbejdsmiljø- og miljøredegørelsen findes opslået på miljø opslagstavlen internt i virksomheden.

 

 • Beck & Jørgensen vil være opsøgende mht. identifikation af ændringer i kemikalie-, miljø- og arbejdsmiljølovkrav således at ændringer imødekommes rettidigt.

 • Beck & Jørgensen A/S vil fortsat udvikle og producere produkter efter EU`s kriterier for miljømærket "Blomsten", efter det nordiske miljømærke "Svanen" og efter Astma-Allergi Danmarks "Den Blå Krans" hvor dette under hensyntagen til kvalitets- og råvareforhold er muligt.

 

 • Beck & Jørgensen vil forebygge arbejdsmiljø hændelser ved at forhindre gentagelse af nærvedhændelser og gennemføre periodiske sikkerhedsrunderinger.


 

Gennemførelse
I samarbejde med medarbejderne gennemfører og vedligeholder ledelsen hos Beck & Jørgensen A/S arbejdsmiljø- og miljøpolitikken via arbejdsmiljø- og miljøorganisationen. I arbejdsmiljø- og miljøorganisationen udarbejdes en årlig handlingsplan, som omfatter en forpligtigelse til forsat forbedring på arbejdsmiljø- og miljøbeskyttelsesområdet.