Print

Miljøstyringssystem

Beck & Jørgensen A/S har udarbejdet et miljøstyringssystem efter DS/EN 14001:2015, som trådte i kraft den 2. juni 1997.
 
Endvidere har Beck & Jørgensen et arbejdsmiljøledelsessystem der efterlever kravene i DS/EN 45001:2018. Arbejdsmiljøledelsessystemet trådte i kraft i 2006.
 
Arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet er sammenskrevet i en håndbog. Begge systemer er senest recertificeret den 16. juni 2021
  

Omfang

Ved produktion af maling blandes en række kemiske råvarer sammen til maling. De råvarer vi anvender, håndteres af vores medarbejdere, råvarerne indgår i de produkter, som vi producerer som håndteres af malere og forbrugere. Produkterne anvendes indendørs, hvor der stilles krav om et godt indeklima, eller anvendes udendørs, hvor det omkringværende miljø skal påvirkes mindst muligt.

I erkendelse af at vores produkter indgår i et stort kredsløb mht. mennesker og miljø, finder vi det vigtigt for vores virksomhed at have meget fokus på arbejdsmiljø og miljø, således at vi bl.a. ved valg af råvarer, under hensyntagen til økonomi, kundeønsker og lovgivningsmæssige krav, er i stand til at minimere miljø og arbejdsmiljøbelastning ved produktion - og indirekte ved anvendelse og bortskaffelse vores produkter.

Ved produktionen af maling haves således en række miljø- og arbejdsmiljømæssige belastninger. Det er Beck & Jørgensens ønske, at kunne styre disse belastninger, hvorfor det er valgt at etablere et kombineret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Vi ønsker at anvende ledelsessystemet som et redskab til at sikre at vi har en stærk miljøprofil. Vi vil være førende med et produktsortiment af miljømærkede produkter til bæredygtigt byggeri. Inden for arbejdsmiljøområdet skal ledelsessystemet bidrage til at fremme sikkerhed og sundhed, for i størst muligt omfang at forhindre at vores medarbejdere får arbejdsrelaterede skader og sygdomme.

Arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet omfatter arbejdsmiljø- og miljøforhold hos Beck og Jørgensen A/S, Rosenkæret 25-29, 2860 Søborg, som vi er i stand til at styre og kan forvente at have indflydelse på eller er forpligtiget af, omkring fremstilling af maling og relaterede produkter, herunder håndtering af råvarer, udvikling, produktion, administration, salg og oplagring. Arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet omfatter personer der arbejder for eller på vegne af virksomheden på førnævnte adresse såsom håndværkere, leverandører og transport.